fbpx

Online profilearring en advys

Opdracht Thoracc Adviseurs en Akkountants Dronryp

GJIZ jout Thoracc Adviseurs en Akkountants advys oer PR, marketing en digitale kommunikaasje. Soargje foar in goede online profilearring is it útgongspunt.

Dêrneist is GJIZ ferantwurdlik foar de sosjale media. Wy soargje foar de nijsitems op de webside, skriuwe dêr SEO-teksten foar en ferspriede se fia sosjale media. De online posts en it aktueel hâlden fan de webside drage by oan in hegere ranking yn Google. Ek makket Thoracc gebrûk fan it redigearjen fan teksten troch GJIZ.

Mear witte oer online profilearring en advys?

Bel 06-46003336, stjoer in whatsappberjocht of mail.